CREDO

Fiktionen er kunstens løgnagtige udfordring af den almindelige sandhed. Det vi ikke berører, rører os. Det vi ved, åbner for det vi ikke ved. Det, som vi ved er løgn, eksisterer immer hen et sted. Det gør bogstaverne i f.eks. det litterære kunstværk også. Men de fortæller ikke sandheden om noget som helst. Alligevel er de en realitet.
Denne uophørlige runddans omkring løgn og sandhed udgør grundlaget for fiktionen.
I kunstværket lever sandheden og løgnen side om side. Ved at tage kunsten for gode varer har vi muligheden for at være til stede i både fiktionen og livet på én og samme gang. Måske er det denne tilstedeværelse, der er den eneste sande.

LINKS

ØRANGERIET

Forlaget Armé

https://arme.dk/

Forlaget Arena

http://forlagetarena.dk/

Den Smalle Bog

http://densmallebog.blogspot.dk/

Det Poetiske Bureaus Forlag

http://detpoetiskebureau.dk/

Knud Steffen Nielsen

http://knudsteffen.blogspot.dk/

Gorm Bull

http://gormbull.dk/

Forlaget Kronstork

http://kronstork.dk/

Forlaget Antipyrine

http://www.antipyrine.dk/

Forlaget Wunderbuch

http://forlaget-wunderbuch.dk/

Gertrud Stein Selskabet

https://steinselskabet.wordpress.com/

Det Danske James Joyce Selskab

http://www.james-joyce.dk/

Franz Kafka – The Kafka Project

http://www.kafka.org/

The Samuel Beckett Society

https://samuelbeckettsociety.org/

The Edgar Allan Poe Society of Baltimore

http://www.eapoe.org/

Søren Kierkegaard Selskabet

http://www.kierkegaardselskabet.dk/

Søren Kierkegaard Forskningscenteret

http://teol.ku.dk/skc/

De Litterære Selskaber i Danmark

http://www.litteraturselskaber.dk/

Raymond Chandler

http://chandlersite.blogspot.dk/

Alfred Hitchcock

http://www.alfredhitchcock.com/

Will Eisner

http://www.willeisner.com/

Hald Hovedgaard

http://www.haldhovedgaard.dk/

Skønlitteratur på P1

http://www.dr.dk/p1/skoenlitteratur-pa-p1/

AK 24syv – kultur på Radio 24syv

http://www.radio24syv.dk/programmer/ak-24syv/

Danske skønlitterære Forfattere

http://litt.eu/

Dansk Forfatterforening

http://danskforfatterforening.dk/

Kristendom.dk

http://www.kristendom.dk/

Etik.dk

http://www.etik.dk/

Odd Fellow Broderloge nr. 39 Sct. Kjeld, Viborg

http://www.loge39.dk/

Odd Fellow Ordenen i Danmark

http://www.oddfellow.dk/