Bag om Erik Kock

Erik Kock er forfatter, dramatiker, sangskriver, essayist og foredragsholder.

Han er født i 1954 i Helleruplund sogn, Gentofte provsti og bor 1954-1980 i Vangede, Hellerup, København Ø, i kollektiv i Slangerup og i kollektiv i Fredensborg. Han flytter til Jylland i 1980 og bor herefter i Mogenstrup på Salling, i Viborg, i Dollerup, samt Øby (Tjele), hvor han stadig er bosat.

Erik Kock bor på Lyngbyvej 417, 3. th. i Vangede og går i Gentofte Kommunale Børnehave på Fuglegårdsvej i årene op til indmeldelsen på Bakkegårdsskolen, hvor han går indtil 1967. Pga. Lyngbyvejens udvidelse fra fire hovedvejsspor til seks motorvejsspor og fire lokalspor skal lejlighedskarréen, hvor familien bor, nedrives, og de må flytte. Han fortsætter skolegangen på Tranegaardsskolen i Hellerup og fortsætter herefter på Gammel Hellerup Gymnasium, hvorfra han bliver student i 1973.

Erik Kock er uddannet cand. mag. i dansk og engelsk i 1983 efter studier på Københavns og Aarhus Universitet. I 2010 tager han magistergrad i idéhistorie ved Aarhus Universitet. Ikke mindst studierne i dansk og engelsk litteratur – og senere filosofiens og teologiens sammenløb i idéhistorien – giver ham inspiration hvad både digtning og essayistik angår. Dansk modernisme og gotik, amerikansk avantgarde og fantastik, engelsk og spansk absurd tater, samt labyrintisk latinamerikansk litteratur er blandt de mest umiddelbare kilder. Både scenedramatikken og de skønlitterære tekster bærer i øvrigt ikke sjældent præg af hans store kærlighed til filmmediet.

En idéhistorisk specialisering i Søren Kierkegaard har ind i mellem affødt nytænkende og sprogudvidende vinklinger i både essayistikken og fortællingerne.

Erik Kock har skrevet skuespil, dilemmaspil, performance, gadeteater, monologer, revy og pop- og rocksange, samt skønlitterære, kritiske og essayistiske bidrag til antologier og tidsskrifter; desuden har han lavet oversættelser.

De scenedramatiske arbejder er fortrinsvis skrevet til og opført af undergrunds- og amatørteaterscener i Viborg og omegn, herunder Gydeteatret, Haldspillene og Julerevyen. Førstnævnte er han medstifter af i 1992. Det bliver nedlagt i 2001. Han skriver 16 fuldlængde skuespil i årene 1985-2001.

I 2002 rejser han til Los Angeles, USA, med det formål at få antaget sit filmmanuskript ”The 8th Dwarf” ved en pitching under ”2002 Screenwriting Expo”.

I 2004 tager en stadigt mere omsiggribende foredragsvirksomhed sin begyndelse. Emnerne er ikke overraskende hovedsageligt litteratur, film og religion.

Undervejs arbejder han som avisbud, FDF-fører, bogopsætter på biblioteker, rengøringsassistent i industrirengøring, studenterpolitiker, undervisningsassistent på universitetet, kursusleder, kulturarrangør, freelance forlagskonsulent, PR-konsulent, bogredaktør, ejer af kommunikationsvirksomheden ”Kultur og Tekst”, gymnasielærer, underviser på HH og HTX, ungdomsskolelærer, informationsmedarbejder og i over 10 år fast bidragyder til regionale radioprogrammer.

Hvorvidt disse beskæftigelser har afsat væsentlige spor i forfatterskabet, står endnu hen i det uvisse.

I 2001 gifter han sig med Bente Søgård og bliver skrivende på fuld tid.

I årene 2004-2008 er han menighedsrådsformand i Viskum Sogn i Viborg Stift

Fra 2009 medlem af Odd Fellow Loge nr. 39 Sct. Kjeld i Viborg.

I 2006 indtræder han i bestyrelsen for Forlaget Arena.

Fra 2012 er han medlem af bestyrelsen for Danske Skønlitterære Forfattere.

Erik Kock debuterer med en selvstændig skønlitterær udgivelse i 2011, “En måne af papir – 12 fortællinger”.

I 2012 udkommer endnu en samling fortællinger: ”Klokkedybet”. Begge på Forlaget Armé.

Han modtager i 2014 arbejdslegat fra Statens Kunstfond og i 2015 opmuntringslegat fra Danske skønlitterære Forfattere.

Sådan kunne Erik Kock præsenteres. Måske findes der også en anden version. Og findes der overhovedet en sandhed om Erik Kock? Findes der en sandhed om nogen? Findes sandheden i virkeligheden i fiktionen?

Kronologisk Kock

Scrapbog