Tankegods

Scrapbog:

           Forfatteren, kapellan Erik Kock Mogensen og medredaktøren, 1. storrepræsentant Lars Gylling