Erik Kocks foredrag: ”Hvorfor ikke religion?”

Foredraget handler om forholdet mellem kristendom og ateisme. Dette par udgør i sig selv en aktuel, men ofte unuanceret og grovkornet problemstilling.

Udgangspunktet er de eksistentielle spørgsmål vi som mennesker stiller os selv, og som der altid har været rigeligt med instanser til at levere svarene på, herunder religion og naturvidenskab.

Ateismens grundlæggende tanke om altings målbarhed og forklarlighed sættes over for religionens insisteren på, at der eksisterer andet og mere end det der kan dokumenteres videnskabeligt – og at dette ”andet og mere” er selve grundlaget for menneskets væren.

Centralt står forholdet mellem begreberne forklaring og forståelse. Hvis alt kan forklares videnskabeligt, kan vi støtte os til det, og så er den ikke længere. Hvis der kræves en mere omfattende forståelse, som også inddrager det, vi ikke er herre over, men som vi måske tror, eksisterer – ja, så stiller sagen sig anderledes.

I foredraget medtages eksempler fra forskellig naturvidenskabelig forskning, religiøse forestillinger og kunst.

Undervejs bliver både Niels Bohr og Einstein samt Ludwig Wittgenstein og Augustin inddraget, ligesom der på power-point vises vidt forskellige billeder af menneskets foretagsomhed undervejs til erkendelse. Der er alt fra Babelstårnet til Jesu fødsel, fra DNA-forskning til søgningen efter nye partikler i det europæiske forskningscenter hos Cern.

Foredraget er ikke højpandet eller over-akademisk – men har en frisk og direkte måde at præsentere problemerne på.

Kontakt Erik Kock for mere info på erikkock@gmail.com.